Ανακοινώσεις- Εισηγήσεις σε παγκόσμια συνέδρια

 

banner9

HASSIOTIS C.N., EFTHYMIOU P., 2000:

The essential oil fade of aromatic Laurus nobilis  in the Mediterranean region.

Παγκόσμιο συνέδριο F.A.O. με θέμα ¨HARVESTING OF NON WOOD FOREST PRODUCTS¨,  Ismir, Turkey, σελ.343-348.

Η αποικοδόμηση του αιθερίου ελαίου της Δάφνης (Laurus nobilis) στη περιοχή της Μεσογείου.

Ελληνική περίληψη:

Μία σημαντική κατηγορία αυτοφυών ειδών στη λεκάνη της Μεσογείου είναι αυτή των Αρωματικών – Φαρμακευτικών.  Τα είδη αυτά παράγουν αιθέρια έλαια πάνω στα οποία όπως είναι γνωστό χρησιμοποιούνται από τα φυτά είτε για την αποτροπή των φυτοφάγων ζώων, είτε για τη δημιουργία αλληλοπαθητικών τάσεων, είτε προκύπτουν ως αποτέλεσμα της περίσσειας του ήλιου σε συνδυασμό με την έλλειψη του ύδατος. Τα αρωματικά φυτά παράγουν αιθέρια έλαια κατά τη διάρκεια της ζωής τους τα οποία παραμένουν ως και τη στιγμή της πλήρους αποσύνθεσης των φυτών. Το αιθέριο έλαιο του Δασικού είδους Laurusnobilis όπως αναφέρεται στην παγκόσμια βιβλιογραφία παρουσιάζει από τις πιο σημαντικές αντιμικροβιακές ιδιότητες που συνεπάγεται άμεση επίδραση στους αποικοδομητές του εδάφους και κατ’ επέκταση στη διαδικασία ανακύκλωσης των ανόργανων ουσιών. Στόχος της παρούσης εργασίας είναι να διερευνήσει τον τρόπο με τον οποίο το αιθέριο έλαιο της Δάφνης αποδομείται και πως αυτό επηρεάζει τους μικροοργανισμούς του εδάφους. Ως αποτέλεσμα προκύπτει το γεγονός ότι το αιθέριο έλαιο των αρωματικών φυτών παραμένει για χρόνια στο έδαφος, επηρεάζει τη διαδικασία της αποσύνθεσης,  συμβάλλει στη συσσώρευση φυλλάδας στο έδαφος και επηρεάζει την ευφλεκτικότητα της. 

banner1

BARBAS E., HASSIOTIS C.N., TAVENARD R. AND STRULLU D.G., 2001:

In vitro culture of the arbuscular mycorrhizal fungus Glomus intraradices on rhizogenic callus in order to produce pure inoculum for mycorrhizal synthesis and acclimatization of micropropagated plants.

International congress on micropropagated plants. International Horticulture Society. 19-22, Akti Sani, Chalkidiki.

Εργαστηριακή καλλιέργεια του Α.Μ. μύκητα Glomusintraradicesσε ριζογόνο κάλλο με σκοπό την παραγωγή καθαρού επιμολυντή για σύνθεση και εμβολιασμό με μυκόριζα σε φυτά που βρίσκονται σε μαζικό πολλαπλασιασμό.

Ελληνική περίληψη:

Οι μύκητες οι οποίοι είναι ικανοί να δημιουργούν μυκόριζα θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικοί για την ανάπτυξη των φυτών. Η συμβίωση μεταξύ φυτού και μύκητα δεν εξασφαλίζει μόνο την καλή ανάπτυξη του φυτού αλλά και το καθιστά ιδιαίτερα ανθεκτικό ενάντια στους παθογόνους μικροοργανισμούς αλλά και το στρες του περιβάλλοντος. Χρησιμοποιώντας τα προαναφερθέντα πλεονεκτήματα η μυκόριζα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εργαστηριακή κλίμακα για την παραγωγή ανθεκτικών φυτών. Παρόλα αυτά η εφαρμογή της παραπάνω μεθόδου όταν μεταφερθεί σε εκτατική μορφή τόσο στη Δασοπονία όσο και στη Γεωργία παρουσιάζει κάποια προβλήματα λόγου της αναγκαιότητας της συμβίωσης μεταξύ φυτού και μύκητα. Για αυτό άλλωστε η εφαρμογή της μυκόριζας βρίσκει κυρίως εφαρμογή σε θερμοκηπιακές καλλιέργειες. Η παραγωγή του μέσου εμβολιασμού με τη βοήθεια γενετικά τροποποιημένων ριζών ήταν μέχρι τώρα η σημαντικότερη μέθοδος για την παραγωγή αποστειρωμένου μέσου εμβολιασμού. Το παρόν άρθρο αναφέρεται σε μία εναλλακτική μέθοδο παραγωγής χωρίς τη χρήση γενετικά τροποποιημένων ριζών. Το αρτίβλαστο από το φυτό Daucus carota χρησιμοποιήθηκε ως ξενιστής για την παραγωγή εμβολιασμένων ριζών. Το αρτίβλαστο αυτό ονομάστηκε ριζογενετικός κάλλος. Ο μύκητας Glomus intraradices εμβολιάστηκε στο ριζογενετικό κάλλο και έδωσε εξαιρετικά αποτελέσματα ξεπερνώντας τα 16.000 σπόρια ανά Petri dish. Τα σπόρια αυτά είναι πλέον ικανά να αποικούν ρίζες και να συνθέτουν μυκόριζα. Τα σπόρια τοποθετήθηκαν σε σωματικά έμβρυα με σκοπό τη δημιουργία τεχνιτών σπόρων ικανών να δημιουργούν στη συνέχεια μυκόριζα.

banner6

ANTHOPOULOU A., EFTHYMIOU P., HASSIOTIS C.N., 2002: 

The pharmaceutical plants of Chalkidiki. Species, medicinal attributes, uses, utilization, cultivation. Part I. Families from A to L.

2nd Conference on Medicinal and Aromatic Plants of Southeast European Countries. page 40.

Τα Φαρμακευτικά φυτά της Χαλκιδικής. Αναφορά στη συστηματική των ειδών, θεραπευτικές ιδιότητες,  χρήσεις, αξιοποίηση, και συστηματική παραγωγή. Μέρος Ι. Οικογένειες από το Α μέχρι το L.

Ελληνική περίληψη:

Η χρήση των φυτών για θεραπευτικούς σκοπούς είναι συνυφασμένη με την ύπαρξη του ανθρώπου. Μέρος της σύγχρονης ιατρικής στηρίζεται στη γνώση του παρελθόντος ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό των σύγχρονων φαρμάκων βασίζονται στα φυτά. Στην Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα στο Νομό της Χαλκιδικής απαντάται μεγάλος αριθμός αυτοφυών Αρωματικών-Φαρμακευτικών ειδών λόγω των Μεσογειακών της χαρακτηριστικών αλλά και του ποικίλου αναγλύφου της. Λόγω του μεγάλου αριθμού των φυτικών ειδών η εργασία χωρίστηκε σε δύ0 μέρη. Στο πρώτο μέρος περιλαμβάνεται η συστηματική κατάταξη των Α-Φ ειδών των οποίων η οικογένεια ξεκινάει από το Α έως το L. Στο παρόν άρθρο βρέθηκαν 41 οικογένειες φυτών με πιο σημαντικές αυτές των Composite (21 είδη), Labiatae (29 είδη), και Leguminosae (16 είδη). Κάποια από τα είδη αναφέρονται στη παγκόσμια βιβλιογραφία ως δηλητηριώδη. Στο άρθρο δίνονται επίσης οι δυνατότητες αξιοποίησης των παραπάνω ειδών καθώς επίσης και πως αυτά μπορούν να αξιοποιηθούν καλλιεργητικά.

banner7

HASSIOTIS C.N., ANTHOPOULOU A., EFTHYMIOU P., 2002:

The pharmaceutical plants of Chalkidiki. Species, medicinal attributes, uses, economic utilization and educational constrains. Part II. Families from M to Z.

2nd Conference on Medicinal and Aromatic Plants of Southeast European Countries. page 41.

Τα Φαρμακευτικά φυτά της Χαλκιδικής. Αναφορά στη συστηματική των ειδών, θεραπευτικές ιδιότητες,  χρήσεις, οικονομική αξιοποίηση, και εκπαιδευτικές προοπτικές. Μέρος ΙΙ. Οικογένειες από το Μ μέχρι το Ζ.

Ελληνική περίληψη:

Η χρήση των φυτών για θεραπευτικούς σκοπούς είναι συνυφασμένη με την ύπαρξη του ανθρώπου. Μέρος της σύγχρονης ιατρικής στηρίζεται στη γνώση του παρελθόντος ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό των σύγχρονων φαρμάκων βασίζονται στα φυτά. Στην Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα στο Νομό της Χαλκιδικής απαντάται μεγάλος αριθμός αυτοφυών Αρωματικών-Φαρμακευτικών ειδών λόγω των Μεσογειακών της χαρακτηριστικών αλλά και του ποικίλου αναγλύφου της. Λόγω του μεγάλου αριθμού των φυτικών ειδών η εργασία χωρίστηκε σε δύ μέρη.

Στο δεύτερο μέρος μέρος περιλαμβάνεται η συστηματική κατάταξη των Α-Φ ειδών των οποίων η οικογένεια ξεκινάει από το Μ έως το Ζ. Στο παρόν άρθρο βρέθηκαν 33 οικογένειες φυτών με πιο σημαντικές αυτές των Ranunculaceae (11 είδη), Scrophulariaceae (6 είδη) και Solanaceae (6 είδη). Κάποια από τα είδη αναφέρονται στη παγκόσμια βιβλιογραφία ως δηλητηριώδη. Στο άρθρο δίνονται επίσης οι δυνατότητες της οικονομικής αξιοποίησης των παραπάνω ειδών καθώς επίσης και πως αυτά μπορούν να αξιοποιηθούν για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

banner5

HASSIOTIS C.N., ANTHOPOULOU A., 2002: 

Aromatic plant species. valuable solution on marginal Forest Lands.

2nd Conference on Medicinal and Aromatic Plants of Southeast European Countries, page 170.

Αρωματικάφυτά. Μία αξιόλογη λύση για υποβαθμισμένες Δασικές εκτάσεις.

Ελληνική περίληψη:

Η Μεσογειακή ζώνη βλάστησης χαρακτηρίζεται από περιόδους μακράς ξηρασίας, υψηλές θερμοκρασίες το καλοκαίρι και βροχερούς χειμώνες. Οι κλιματικές συνθήκες σε συνδυασμό με το ποικίλο ανάγλυφο έχουν ως αποτέλεσμα την ύπαρξη ενός μεγάλου αριθμού φυτικών ειδών ανάμεσα στα οποία εξέχουσα θέση κατέχουν και τα αρωματικά φυτά. Οριακά και υποβαθμισμένα δασικά εδάφη απαντούνται συχνά όπου συνήθως παρουσιάζουν φαινόμενα διάβρωσης και ξεπλύματος του χώματος. Τα παραπάνω εδάφη αποτελούν ένα σημαντικό ποσοστό για την Ελληνική επικράτεια και η αναγκαιότητα για άμεση αναβάθμισή τους είναι μεγάλη. Δύο φυτά επιλέχθηκαν για την διεξαγωγή της παραπάνω έρευνας, το φασκόμηλο (Salvia officinalis) και το δεντρολίβανο (Rosmarinus officinalis). Το ποσοστό επιβίωσης, η ανάπτυξη τους και η τελική παραγωγή βιομάζας μετρήθηκαν. Μετά από μία περίοδο τριών ετών το ποσοστό επιβίωσης για το πρώτο είδος έφτασε το 83% ενώ για το δεύτερο το 77%. Η διάβρωση συγκριτικά με με το μάρτυρα περιορίστικε σημαντικά. Στα παραπάνω οφέλη αξίζει να σημειωθεί και το σημαντικό οικονομικό όφελος που μπορεί να προκύψει για όσους καλλιεργήσουν τα παραπάνω φυτά σε οριακά εδάφη συνήθως ανίκανα να φέρουν άλλη μορφή βλάστησης.

banner2

HASSIOTIS C.N., 2004:

The botanical status of Medicinal-Aromatic plants in North Greece, Cultivations, Collections and Promotion.

Παγκόσμιο συνέδριο με θέμα ” Promoting Medicinal Herbal and Aromatic Plants in the Mediterranean Basin” Institut des Régions Arides (IRA) Medenine, Governorate, Southern Tunisia. International Center of Agricultural Research in the Dry Areas (ICARDA). Τυνησία

Η βοτανική διάρθρωση της Φαρμακευτικής – Αρωματικής χλωρίδας στη Βόρειο Ελλάδα, Καλλιέργειες, Συλλογή και Προώθηση.

Ελληνική περίληψη:

Η Ελλάδα ως μέρος της Μεσογείου, όσον αφορά τη βλάστηση, παρουσιάζει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά τα οποία είναι γνωστά ως μεσογειακός τύπος βλάστησης.Οι κλιματικές συνθήκες σε συνδυασμό με το ποικίλο ανάγλυφο έχουν ως αποτέλεσμα την ύπαρξη ενός μεγάλου αριθμού φυτικών ειδών ανάμεσα στα οποία εξέχουσα θέση κατέχουν και τα αρωματικά φυτά. Λόγω του μεγέθους της χώρας επικεντρώθηκε η προσοχή στην παρούσα έρευνα για τα αυτοφυή αρωματικά που φύονται στη Βόρειο Ελλάδα. Τα πιο σημαντικά, όσον αφορά τη σπουδαιότητα τους, αυτοφυή είδη που βρέθηκαν στην περιοχή της έρευνας ανέρχονται στα 193 τα οποία παραθέτονται σε λίστα. Επίσης αναφέρεται το όνομα των οικογενειών στις οποίες ανήκουν καθώς και οι οικολογικές συνθήκες  κάτω από τις οποίες φύονται. Επίσης αναφέρονται τα πιο σημαντικά από άποψη εμπορίου και καλλιέργειας στους 16 νομούς της  Μακεδονίας και της Θράκης.

banner6

HASSIOTIS C.N., KOUTSILIERI E., 2004:

The economical status of Medicinal-Aromatic plants in Greece. Imports-Exports.

Παγκόσμιο συνέδριο με θέμα ” Promoting Medicinal Herbal and Aromatic Plants in the Mediterranean Basin” Institut des Régions Arides (IRA) Medenine, Governorate, Southern Tunisia. International Center of Agricultural Research in the Dry Areas (ICARDA).  Τυνησία

Το οικονομικό ισοζύγιο των Φαρμακευτικών – Αρωματικών φυτών στην Ελλάδα. Στοιχεία Εισαγωγών και Εξαγωγών.

Ελληνική περίληψη:

Η Ελληνική επικράτεια θεωρείται ως ένας  εξαιρετικός χώρος για την ανάπτυξη και καλλιέργεια των Αρωματικών φυτών. Εκατοντάδες αρωματικά – φαρμακευτικά είδη συναντούνται σε ολόκληρη τη χώρα. Από άποψη εμπορικής σημασίας δεκάδες από αυτά μπορούν να καλλιεργηθούν και να δόσουν σημαντικά οικονομικά οφέλη στους παραγωγούς.  Δυστυχώς όμως το επίπεδο των καλλιεργειών είναι απογοητευτικά μικρό.  Η χώρα ξοδεύει εκατομμύρια ευρώ για την εισαγωγή τόσο ξηρών δρογών όσο και αιθερίων ελαίων. Το μικρό ενδιαφέρον των παραγωγών δεν είναι άσχετο με την έλλειψη της επιστημονικής γνώσεις από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Γεωργίας. Τα κύρια ερωτήματα των καλλιεργητών που παραμένουν αναπάντητα είναι οι καλλιεργητικοί χειρισμοί, η προμήθεια της πρώτης ύλης και φυσικά η διάθεση των προϊόντων. Με εξαίρεση λίγα προϊόντα όπως ο κρόκος στην Κοζάνη, η ρίγανη στο Κιλκίς και η μαστίχα της Χίου όλα τα άλλα φαρμακευτικά φυτά βρίσκονται σε έλλειψη. Η Ελληνική πολιτεία με την αρωγή της Ευρωπαϊκής Ενώσεως έχει λάβει μέτρα για την υποστήριξη των τόσο σπουδαίων αυτών φυτών. Τα μέτρα αυτά αναφέρονται στο παρόν άρθρο και κινούνται σε τέσσερις κατευθύνσεις.

banner3

Επιλέξτε τα καταλληλότερα αιθέρια έλαια για τις ανάγκες σας με βάση τις ιδιότητες τους: